Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Prijzen | Prices

schilderles tekenles workshop prijzen

English? Scroll down.

Prijzen voor tekenlessen, schilderlessen en artworkshops

 

Prijzen tekenlessen modeltekenen / tekentechniek op dinsdag

1 les € 32,50
serie van 11 lessen achter elkaar € 275,00
Inclusief model, papier, potlood of krijt, koffie, thee, wijn en 21% btw

Prijzen schilderlessen op donderdag

1 les € 30
serie van 11 schilderlessen achter elkaar € 250,00
Inclusief papier, potlood of krijt, acrylverf (studiekwaliteit), koffie, thee, wijn en 21% btw Exclusief schildersdoeken

Lesschema: Marcellos Art Classes 2016 – 2017

Prijzen privéles

€ 65,- p.p. voor 1,5 uur ex btw
Privéles is echt privé, les met 1 of 2 personen met 1 op 1 begeleiding van Marcello of Els, op een tijd die u schikt. De lessen zijn bij u (plus reiskosten) of bij ons.

KORTING bij Artifac

Alle studenten krijgen 10% korting op de meeste materialen bij Artifac

 

Prijzen Artworkshops | Schilderworkshops | Tekenworkshops | Kleurworkshops


Artworkshops in Marcello’s Art Factory and Rock Gallery richtprijs € 40,- tot € 50,- per persoon
Prijs inclusief alle materialen en koffie en thee.
Maximaal 25 personen, minimaal 8 personen

Workshop op (uw) locatie richtprijs € 50,- tot € 60,- per persoon
Prijs inclusief alle materialen, echter exclusief reis- en verblijfskosten, evt. catering en evt. locatiehuur
Minimaal 15 personen, geen maximum

LET OP Voor grotere groepen hanteren we lagere tarieven. We maken graag en vrijblijvend een passende offerte.


 

Prices model drawing on Tuesday

1 lesson € 32,50
Series of 11 lessons sequentially € 275,00
Including model, paper, pencil or crayon, coffee, tea, wine and 21% VAT

Prices painting lessons on Thursday

1 lesson € 30
Series of 11 lessons sequentially € 250.00
Including paper , pencils or crayons , acrylics (study quality) , coffee, tea, wine and 21 % tax Exclusive canvases

Lessons scedule: Marcellos Art Classes 2016 – 2017

Prices private lessons

€ 65 , – p.p. for 1.5 hours ex vat
Private lessons are truly private! Lessons with one or two people with one on one guidance of Marcello and Els , at a time that suits you. The lessons are @ your place (plus travel expenses) or ours.

DISCOUNT on Artifac Art Store

All students receive a 10% discount on most materials at Artifac

 

Prices Artwork Shops | Painting Workshops | Drawing Workshops | Color Workshops

Artwork Shops in Marcello’s Art Factory and Rock Gallery target price € 40,- to € 50,- per person
Price includes all materials and coffee and tea.
Up to 25 people and at least 8 persons.

Workshop on (your) location target price € 50 , – to € 60 , – per person
Price includes all materials, but excluding travel and accommodation, catering and./ location rent
At least 15 people, no maximum.

NOTE For larger groups we offer lower rates. We will be happy to make you an offer.